Κρουαζιερόπλοια

5. Κρουαζιερόπλοια
 

Επιλέγοντας το συνημμένο αρχείο από την Κατάσταση Άφιξης Κρουαζιερόπλοιων θα εμφανιστεί ο προγραμματισμός των δηλωθεισών αφίξεων – αναχωρήσεων των κρουαζιεροπλοίων για τα έτη 2017 & 2018 & 2019

 

Κατάσταση Άφιξης Κρουαζιερόπλοιων:

 

 

Συνημμένα αρχεία: